Bánh sữa Cacao long thành túi

Thành phần: Sữa bò tươi nguyên chất(77,1%), đường tinh luyện, bột mì, mạch nha, bột kem, bột cacao, Natri benzoat (E211), Kai sorbat (E202), hương socola tổng hợp, màu tổng hợp brown HT (E155)

Khối lượng tịnh: 140g

Hạn Sử Dụng: 100 ngày kể từ ngày sản xuất

Giá niêm yết: 50.000đ

Xem trên cửa hàng

Bánh sữa nguyên chất long thành túi

Thành phần: Sữa bò tươi nguyên chất (84%), đường tinh luyện, bột mỳ, mạch nha, bột kem, bột đậu xanh, Natri Benzoate (E211), Kali Sorbat (E202), Phẩm màu (E102).

Khối lượng tịnh: 140g

Hạn Sử Dụng: 100 ngày kể từ ngày sản xuất

Giá niêm yết: 50.000đ

Xem trên cửa hàng

Bánh sữa nguyên chất long thành

Thành phần: Sữa bò tươi nguyên chất (84%), đường tinh luyện, bột mỳ, mạch nha, bột kem, bột đậu xanh, Natri Benzoate (E211), Kali Sorbat (E202), Phẩm màu (E102).

Khối lượng tịnh: 140g

Hạn Sử Dụng: 100 ngày kể từ ngày sản xuất

Giá niêm yết: 50.000đ

Xem trên cửa hàng

bánh sữa gạo lức long thành

Thành phần:Sữa bò tươi (84,1%), gạo lức, đường tinh luyện, bột mì, mạch nha, bột kem, Natri benzoat (E211), Kai sorbat (E202).

Khối lượng tịnh: 140g

Hạn Sử Dụng: 100 ngày kể từ ngày sản xuất

 

Giá niêm yết: 50.000đ

Xem trên cửa hàng

bánh sữa đậu xanh long thành

Thành phần: Sữa bò tươi (77,3%), đường tinh luyện, bột mì, mạch nha, bột kem, bột đậu xanh, Natri benzoat (E211), Kai sorbat (E202), hương đậu xanh tổng hợp, Durian flavaour, Tartrazine (E102).

Khối lượng tịnh: 140g

Hạn Sử Dụng: 100 ngày kể từ ngày sản xuất

Giá niêm yết: 50.000đ

Xem trên cửa hàng

bánh sữa hương sầu riêng

Thành phần: Sữa bò tươi (77,3%), gạo lức, đường tinh luyện, bột mì, mạch nha, bột kem, Natri benzoat (E211), Kai sorbat (E202), hương sầu riêng tổng hợp, Durian flavaour, Tartrazine (E102).

Khối lượng tịnh: 140g

Hạn Sử Dụng: 100 ngày kể từ ngày sản xuất

Giá niêm yết: 50.000đ

Xem trên cửa hàng

Bánh sữa cacao

Thành phần: Sữa bò tươi nguyên chất(77,1%), đường tinh luyện, bột mì, mạch nha, bột kem, bột cacao, Natri benzoat (E211), Kai sorbat (E202), hương socola tổng hợp, màu tổng hợp brown HT (E155)

Khối lượng tịnh: 140g

Hạn Sử Dụng: 100 ngày kể từ ngày sản xuất

Giá niêm yết: 50.000đ

Xem trên cửa hàng

bánh sữa nguyên chất

Thành phần:Sữa bò tươi (77,3%), đường tinh luyện, bột mì, mạch nha, bột kem, Pectin(E440), Natri benzoat (E211), Kai sorbat (E202).

Khối lượng tịnh: 160g

Hạn Sử Dụng: 100 ngày kể từ ngày sản xuất

Giá niêm yết: 50.000đ

Xem trên cửa hàng

kẹo sữa mềm

Thành phần:Sữa bò tươi nguyên chất(77,5%), đường tinh luyện, mạch nha đậu phộng, trứng gà, Glucose, Pectin(E440), Natri benzoat (E211), Kai sorbat (E202), Carboxymethyl Celulose CMC.

Khối lượng tịnh: 200g

Hạn Sử Dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất

Giá niêm yết: 50.000đ

Xem trên cửa hàng

kẹo sữa mềm socola

Thành phần:Sữa bò tươi, đường tinh luyện, mạch nha, đậu phộng, trứng gà, Glucose, Pectin(E440), Natri benzoat (E211), Kai sorbat (E202), Carboxymethyl Celulose CMC, Màu tổng hợp Brown HT (E155), Socola.

Khối lượng tịnh: 200g

Hạn Sử Dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất

Giá niêm yết: 50.000đ

Xem trên cửa hàng

kẹo sữa mềm long thành

Thành phần:Sữa bò tươi nguyên chất(84,4%), đường tinh luyện, mạch nha đậu phộng, trứng gà, Glucose, Pectin(E440), Natri benzoat (E211), Kai sorbat (E202), Carboxymethyl Celulose.

Khối lượng tịnh: 160g

Hạn Sử Dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất

Giá niêm yết: 50.000đ

Xem trên cửa hàng